Loading...
YouTube      acebook    784 901 852       kontakt@pulssport.pl      

Szkolenia WOPR - Informacje dla kursanta

Strona główna / Szkolenia WOPR / Informacje dla kursanta

Aktualny program szkolenia na Ratowników Wodnych

1. Droga szkolenia na ratownika wodnego, ratownika WOPR:
I etap (moduł) - od 12 lat - uprawnienie nie zawodowe
II etap (moduł) - od 16 lat - uprawnienie nie zawodowe
III etap (moduł) - Ratownik Wodny zgodny z wytycznymi MSWiA od 17 lat - uprawnienie zawodowe.
Wymogiem formalnym aby posiadać uprawnienia zawodowe jest posiadanie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Żeby pracować zawodowo, być RATOWNIKIEM WODNYM potrzebujemy mieć ukończone kursy:
1etap + 2 etap + 3 etap,
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
Patent przydatny w Ratownictwie wodnym,
oraz mieć opłaconą składkę na bieżący rok w organizacji posiadającej zgodę na Ratownictwo Wodne.

RATOWNIK WODNY to ratownik mogący pracować na wszystkich akwenach na terenie Polski.
informacje dodatkowe:
Czas trwania wszystkich etapów szkolenia: 63h (zgodnie z wytycznymi ministerstwa).
Kurs kończy się egzaminem na wodach otwartych, większość zajęć może się odbywać na basenach i salach wykładowych.
Po uzyskania 3 etapu (Ratownika Wodnego) jeśli ratownik uzyska wpis do legitymacji 50h stażu wykonanego nad morzem, otrzymuje międzynarodową specjalizacje ratownika morskiego bez egzaminu ( uprawnienie międzynarodowe rejestrowane w ILS)
Po uzyskania 3 etapu (ratownika zawodowego wodnego) jeśli ratownik uzyska wpis do legitymacji 50h stażu wykonanego na śródlądziu otrzymuje międzynarodową specjalizacje ratownika śródlądowego bez egzaminu ( uprawnienie międzynarodowe rejestrowane w ILS)
Po uzyskania 3 etapu (ratownika zawodowego wodnego) jeśli ratownik uzyska wpis do legitymacji 50h stażu wykonanego na basenie otrzymuje międzynarodową specjalizacje ratownika basenowego bez egzaminu ( uprawnienie międzynarodowe rejestrowane w ILS)

WAŻNE!
Po przejściu przez wyżej wymienioną kaskadę stopni - można podjąć pracę jako Ratownik Wodny.
Uzyskane uprawnienia według starego systemu stopni w dalszym ciągu funkcjonują oraz uprawniają do pracy w kraju i poza jego granicami. Uprawnienia wydawane przez WOPR (stare stopnie) umożliwiają pracę za granicą, ponieważ są to stopnie respektowane przez ILS (Międzynarodową Federację Ratowniczą).